Hoạt động công đoàn
Thực hiện Hướng dẫn số 83/HD-CĐVC ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo trong Công đoàn năm 2021 với các nội dung sau:
Ngày 23/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 19/03/2021, ban Thường vụ Đảng ủy NHPT ra quyết định số 80-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Ban Chỉ đạo).
Ngày 23/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/02/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Điện Biên - Lai Châu đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.
Ngày 01/03/2021   |Xem tiếp
Sáng 25/2/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.
Ngày 26/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 18/02/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020.
Ngày 22/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 29/01/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
Ngày 04/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 04/02/2021, Công đoàn Chi nhánh NHPH Khu vực Đắk lắk - Đắk Nông tổ chức tặng quà Buôn đồng bào dân tộc thiểu số kết nghĩa với Chi nhánh tại nhà văn hoá cộng đồng Buôn Wing, xã Ea Kuêt, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 04/02/2021   |Xem tiếp
Sáng ngày 29/01/2021 tại hội trường Chi nhánh NHPT khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông (Chi nhánh) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Ngày 29/01/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :