25/12/2020 14:53
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy VDB Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III

Thực hiện công văn số 93-CV/ĐU ngày 01/12/2020 của Đảng ủy NHPT, ngày 25/12/220 Đảng ủy chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ (VDB Cần Thơ) tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III.
Tham dự hội nghị có 58 đồng chí là đảng viên, cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên (gồm cả quần chúng), lãnh đạo đoàn thanh niên và lãnh đạo công đoàn cơ sở. Mục đích hội nghị là nhằm quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III đến cán bộ, đảng viên tại Chi nhánh.
Sau hội nghị các đối tượng tham dự viết thu hoạch cá nhân; kết quả thu hoạch là một căn cứ  để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.
Phòng tổng hợp - VDB Cần Thơ
Tìm theo ngày :