18/01/2021 16:42
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thanh Hóa kính thông báo bán đấu giá tài sản (cv 20/NHPT.THO-TD)

Tài sản bảo đảm thế chấp dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư, thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa trên diện tích đất 40.387m2  được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH Tây Đô theo Giấy CNQSD đất số AB 889736 cấp ngày 20/4/2005, tờ bản đồ số 37,43 bản đồ địa chính xã Đông Hương (nay là phường Đông Hương) tại khu đô thị mới phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 40.387m2; Sử dụng chung: không.
Mục đích sử dụng: Xây dựng Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa.
Thời gian sử dụng đất: Thời hạn thuê đất 50 năm (đến năm 2054)
Giá khởi điểm: 142.444.761.300 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mốt nghìn ba trăm đồng).
Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: 
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 29/01/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 01/02/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.
Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:
- Cán bộ quản lý dự án: Vũ Anh Tuấn. Điện thoại: 0904.561.789
Tìm theo ngày :