21/01/2021 15:59
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản là tàu vận tải biển (cv 30/NHPT.TBI-TD)

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng.
Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
2/ Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiên bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:
- Tên tài sản: tàu vận tải biển Hoàng Lộc 26, thông số chính của tàu như sau:
+ Loại tàu: M.GENERAL CARGO;
+ Nơi đóng: Hải Dương-VN;
+ Năm đóng: 2008;
+ Chiều dài lớn nhất: 79,80 m;
+ Chiều rộng tàu: 12,80m;
+ Chiều cao mạn: 6,20m;
+ Mớn nước: 5,06m;
+ Tổng dung tích: 1599GT;
+ Dung tích thực: 1072 NT;
+ Công suất máy chính: 735KW;
+ Trọng tải toàn phần: 3.184 tấn;
+ Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.10 Cảng đăng ký Hải Phòng;
+ Số Đăng ký: VN-2769-VT;
+Số giấy CNĐKTB: 1962/ĐK-2008.HP. Cấp tại Hải Phòng ngày 26/12/2008.
- Số lượng tàu: 01 tàu
- Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Tàu Hoàng Lộc 26 đang hoạt động vận tải trên tuyến nội địa biển Việt Nam.
-  Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Hoàng Lộc 26: Giá khởi điểm bán đấu giá là: 9.000.000.000  đồng  (bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
- Số tiền đặt trước: 1.800.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ;
3/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
+Thời gian: từ ngày 19/01/20201 đến ngày 05/02/2021 (trong giờ hành chính).
+ Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng- Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 03, 04, 05 tháng 02/2021 (trong giờ hành chính)
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng
Số TK: 1004238990 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội Chi nhánh Thái Bình.
Nội dung: Tên người tham gia đấu giá- Số CCCD/CMND nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản phát mại theo PL03/HĐ01/2020/HĐĐG.
4/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
Xem các giấy tờ liên quan và tài sản đấu giá: các ngày 28, 29 tháng 01/2021 (trong giờ hành chính).
 Địa điểm xem tài sản: Cảng Cái Răng – thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: 1A khu vực Phú Thắng, Phú Thứ, Cái Răng Cần Thơ
5/ Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá, tổ chức công bố giá:
- Thời gian nhận phiếu trả giá: các ngày 03, 04, 05 tháng 02/2021 (giờ hành chính)
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng -  Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 08h30 phút ngày 08/02/2021, tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng -  Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá của tài sản, đối tượng tham gia đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
Tìm theo ngày :