01/03/2021 16:20
Xem với cỡ chữ

Hội nghị người lao động Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Điện Biên - Lai Châu năm 2021

Ngày 27/02/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Điện Biên - Lai Châu đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.
Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở. Hội nghị đã thông qua các báo cáo: tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên - Lai Châu; tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020, thực hiện giao ước thi đua năm 2020; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động năm 2020.
Năm 2020, Chi nhánh NHPT Lai Châu và Chi nhánh NHPT Điện Biên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả: Giải ngân đạt 100% theo kế hoạch (vốn tín dụng đầu tư 10,544 tỷ đồng, vốn ODA cho vay lại 95,120 tỷ đồng); thu nợ gốc, lãi vốn tín dụng đầu tư vượt kế hoạch  (thu gốc 156,263 tỷ đồng, thu nợ lãi 271,506 tỷ đồng); xử lý nợ xấu đạt 100% kế hoạch giao; thu nợ gốc, lãi, phí vốn ODA cho vay lại đạt 100% kế hoạch (10,735 tỷ đồng và 128.327,12 USD)...Với những kết quả đã đạt được, Chi nhánh NHPT Lai Châu đề nghị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi nhánh NHPT Điện Biên đề nghị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Từ 01/01/2021, hai chi nhánh được hợp nhất thành Chi nhánh NHPT Khu vực.
Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”; ký giao ước thi đua giữa các tập thể phòng trong Chi nhánh, đăng ký thi đua giữa công đoàn và chính quyền, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Ngân hàng Phát triển Việt Nam giao năm 2021 cũng như các năm tiếp theo./.
Nguyễn Thị Bình
Tìm theo ngày :